Post-mäss-TBR:en #bokmässan #älskapocket
måndag, september 29, 2014, 22:46


En expat:ig anstrykning har dessa inköp, kan jag skönja. Mest efterlängtade pocketsläpp - Norén, av estetiska bokhylleskäl. Övriga intressesfärer består, särskilt psykologin, där Natur & Kultur har ett utmärkt fackutbud. Tidigare var mässan ett tillfälle att underhålla frankofilin, men som Londonbo har jag inte längre det behovet. Kan åka till South Ken - eller varför inte Paris - när som helst för input. Inom kort ska vi tala om klass i sociologin, därav Zlatan.

Mest oväntade: Sjón, efter briljant seminarium. Läste ut den på planet tillbaka. Vuxenmålarboken Creative Colouring inköpt efter inspirerande mandalasamtal med bloggbohemen. Tänker mig sitta vid köksbordet och lyssna på podcasts och samtidigt färglägga. De två tunnisarna, Thoreau & Mamet, hade jag med mig + Therese Bohmans senaste, till bokfrukosten med Breakfast Book Club.
kommentarer 2 kommentarer 2 ( 8 visningar )   |  permalink   |   ( 0 / 0 )


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nästa> >>